خواب

دسته :  فتوبلاگ عکاسی, گالری روزانه

  • ارسال شده در ۲۳ تیر ۱۳۹۴ ۰۱:۴۲

    ا.مداحیان

    خوابیده ای ، چشمانت بسته است ،... اما بی رحمانه میبینی ،... گوشهایت میبینند که مردم اطرافت تو را حقیرانه نگاهت میکنند... گوش هایت را تیز میکنی ، با آنها گوش ! در چشم میشوی، بر خود میلرزی ، آاااه قربان همان چشم در چشم شدن .... الهام گرفته شده از عکس پر احساستان. ا.مداحیان