پرسش های متداول

خدمات آنلاین طراحى گرافیک چگونه است؟

مشترى پس از انتخاب سرویس طراحى مورد نظر کلیه مراحل انجام طرح را بصورت آنلاین مدیریت مینماید و کلیه طرح هاى اولیه بصورت آنلاین جهت تایید مشترى ارائه میشود.

روش هاى ارائه طرح براى مراحل طراحى چگونه است؟

با توجه به امکانات نرم افزارى مشترى کلیه مراحل طراحى از طریق صفحات مخصوص سایت، ایمیل و یا مسنجر هاى معمول به انتخاب مشترى پیگرى و تکمیل میگردد.

آیا خدمات طراحی گارانتی دارد؟

بله! کلیه امور انجام شده توسط استودیو طراحی پیام محمدی از نظر کیفی و فنی دارای گارانتی برگشت وجه میباشد و در صورتیکه در پایان قرارداد امور طراحی، سفارشات انجام شده دارای کیفیت کافی با رعایت استانداردهای روز دنیا از نظر اصول طراحی و اجرای نرم افزاری نباشد و این موارد به تایید دو کارشناس معتمد برسد کلیه وجه پرداخت شده به مشتری مسترد میگردد.

تعرفه ها بر چه اساسی میباشد؟

تعرفه های طراحی براساس یک طرح استاندارد و اصول طراحى حرفه‌ای و بر پایه درصدی از تعرفه رسمی انجمن طراحان گرافیک ایران پیشنهاد میشود، در همین خصوص برای رضایتمندی مشتریان و بخصوص همکاران و برنامه نویسان پلن‌های خاصی پیشنهاد خواهد شد تا قدرت سفارش حفظ شود.

تعرفه سفارشات مشارکتی چگونه خواهد بود؟

قیمت سفارشات مشارکتی میتواند به تشخیص و موافقت “استودیو” و “مشتری” بصورت تعرفه همکاری مشخص گردد.