روش های پرداخت

سپاس از اینکه خدمات طراحی شامل: طراحی لوگو، طراحی گرافیک و طراحی سایت استودیو طراحی پیام محمدی را انتخاب نموده اید، رضایتمندی شما با ارائه بهترین کیفیت در انجام خدمات طراحی فراهم خواهد شد. برای هماهنگی پرداخت وجه سفارشات میتوانید از صفحه تماس استفاده نمایید.