آموزش

آموزش حرفه ای نرم افزارهای طراحی گرافیک و ویرایش عکس بصورت خصوصی، آموزش تخصصی و تضمینی مناسب هنرمندان گرافیست و عکاسان حرفه ای.

آموزش خصوصی فتوشاپ در سه سطح آموزش فتوشاپ مقدماتی، آموزش فتوشاپ پیشرفته و آموزش فتوشاپ تخصصی بصورت خصوصی در آموزشگاه برگزار…
آموزش خصوصی ایلاستریتور (ایلوستریتور) در دو سطح آموزش ایلاستریتور مقدماتی و آموزش ایلاستریتور پیشرفته بصورت خصوصی در آموزشگاه برگزار میگردد. سرفصل های دروس آموزشی…
آموزش خصوصی اسکچاپ حرفه ای در دو سطح آموزش اسکچاپ مقدماتی و آموزش اسکچاپ پیشرفته بصورت خصوصی در آموزشگاه برگزار میگردد. سرفصل دروس آموزشی…
آموزش خصوصی عکاسی دیجیتال حرفه ای در دو سطح آموزش عکاسی مقدماتی و آموزش عکاسی پیشرفته بصورت خصوصی در آموزشگاه برگزار میگردد. سرفصل دروس آموزشی…